WZD – 2019

| Zaktualizowany: Aktualności

08-04-2019 zakończył się zjazd sprawozdawczy Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży. Zarząd otrzymał absolutorium, przyjęto budżet i plan pracy na 2019. Wręczono wyróżnienia dla zasłużonych pszczelarzy. Gośćmi WZD byli: m.in. wicemarszałek województwa Krzysztof Grabowski, europoseł Andrzej Grzyb, Łyczykowski Wiesław – przedstawiciel Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi; Starosta Chodzieski Mirosław Juraszek.; Wicestarosta – Hermaszczuk Julian oraz Kulpiński Jacek – Nadleśniczy Nadleśnictwa Podanin. Wicemarszałek poinformował, że Samorząd Województwa Wielkopolskiego przeznaczył w 2019 kwotę 2 mln zł. na kontynuację programu pomocy dla pszczelarzy. Konkurs na zakup węzy pszczelej zostanie ogłoszony w połowie kwietnia. Europoseł Andrzej Grzyb przedstawił informację z prac Komisji UE w sprawach dotyczących pszczelarstwa.