Dzień dobry!

Poznajmy się!

Regionalny Związek Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chodzieży jest dobrowolną, niezależną i samorządną społeczno-zawodową organizacją, reprezentującą i broniącą praw, interesów pszczelarzy i prowadzących gospodarkę pasieczną i rolną.

2022

Kalendarz biodynamiczny

Ważne

Komunikaty

Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie zakupu pokarmów pszczelich 2022

Aktualności i wydarzenia

Najnowsze wieści