Ogłoszenia

Ważne komunikaty

Ogłoszenia 2023„Program poprawy warunków fitosanitarnych rodzin pszczelich poprzez wsparcie finansowe zakupu węzy pszczelej

OGŁOSZENIE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA

Lista rankingowa

PRZETARG NA WĘZĘ 2023

UWAGA WIELKOPOLSCY PSZCZELARZE!


(Dotyczy wszystkich pszczelarzy posiadających pasiekę)

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT 2023