Konferencja – rozwój pszczelarstwa

| Zaktualizowany: Wydarzenia

14.11.2017 w sali sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyła się konferencja dotycząca rozwoju pszczelarstwa w Wielkopolsce. Tematyka spotkania obejmowała:

  • wystąpienie pana Waldemara Kudły Prezydenta Polskiego Związku Pszczelarskiego – „Bioróżnorodność – pszczele pastwiska”;
  • wystąpienie pana Piotra Walkowskiego Prezesa Wielkopolskiej Izby Rolniczej – „Wspólne inicjatywy edukacyjne – szansą dla pszczół”;
  • wystąpienie pani Izabeli Witkiewicz – omówiła program wsparcia dla JST w zakresie zadrzewień;
  • wystąpienie pana Jana Grzesiek Radnego Sejmiku Województwa Wielkopolskiego – omowił programy realizowane w Wielkopolsce wspomagające pszczelarstwo (Smaki Wielkopolski: inwestowanie w targowiska, rozwój agroturystyki, projekt – pięknieje Wielkopolska wieś)
  • dyskusja uczestników.

Z ramienia RZP w konferencji uczestniczyli: Prezes RZP, członkowie Zarządu i KR, prezesi kół.