Spotkanie opłatkowe

| Zaktualizowany: Wydarzenia

W dniu 09.12.2017 w restauracji „Gościna” w Podaninie odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Zarządu RZP Wlkp. Płn w Chodzieży z Prezesami Kół. Przed tradycyjnymi życzeniami Prezes Walenty Pawłowski przedstawił zebranym informacje z prac Zarządu RZP oraz Rady PZP, przedstawił ogólne zasady uzyskania środków na ochronę pszczół z WFOŚiGW w Poznaniu oraz zasady dopłat UE w 2018. Poinformował także o planowanych akcjach promocyjnych (ulotka, konkursy). Dyskusję zdominowały sprawy: braku bezpośrednich dopłat dla pszczelarzy; domu pszczelarza; zasady podziału i wysokość składek. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Zebrane w trakcie spotkania słoiki miodu zostaną przekazane dla dzieci z biednych rodzin.