Spotkanie opłatkowe

| Zaktualizowany: Wydarzenia

W dniu 10.12.2018 odbyło się coroczne spotkanie opłatkowe Zarządu RZP Wlkp. Płn w Chodzieży z Prezesami Kół. Gościem spotkania była Pani Iwona Juraszek – Powiatowy Lekarz Weterynarii w Chodzieży. Zaproszeni przedstawiciele Izb Rolniczych na spotkanie nie dotarli. Po wystąpieniu gościa wywiązała się dyskusja dotycząca:

  • obowiązujących uregulowań prawnych – wędrówek z pszczołami,
  • możliwości kontroli pasiek pszczelarzy niezrzeszonych w Związku przez inspektorów weterynarii,
  • zmiany przepisów rejestracji sprzedaży od stycznia 2019.

Przed tradycyjnymi życzeniami Prezes Walenty Pawłowski przedstawił zebranym informacje:

  • z prac Zarządu RZP w 2018,
  • omówił wyniki przyśpieszonych wyborów w Polskim Związku Pszczelarskim.

Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Zebrane w trakcie spotkania słoiki miodu zostaną przekazane dla dzieci z biednych rodzin.