Szkolenie 5-7 luty 2016r.

| Zaktualizowany: Wydarzenia

Korzystając ze środków UE i ARR w dniach od 5 – 7 lutego 2016 r. zorganizowaliśmy szkolenie pt. „Aktualne problemy nowoczesnego pszczelarstwa”. Szkolenie prowadził dr Cezary Kruk. Z wykładów korzystało 45 pszczelarzy, trwało ono 3 dni. Na zakończenie każdy uczestnik otrzymał certyfikat.

Tematy szkolenia

Piątek 05.02.2016 r.

 1. Próby selekcji pszczół opornych na warrozę – 1h
 2. Warroza – profilaktyka i terapia – 1h
 3. Choroby wirusowe – profilaktyka i terapia – 1h
 4. Zgnilec złośliwy – profilaktyka i terapia – 1h
 5. Kiślica – profilaktyka i terapia – 1h
 6. Nosemoza – profilaktyka i terapia – 1h
 7. Zatrucia pszczół – zapobieganie i postępowanie po zatruciu – 1h

Sobota 06.02.2016 r.

 1. Selekcja i hodowla pszczoły miodnej – 2h
 2. Wychów matek pszczelich – 1,5h
 3. Unasienianie matek pszczelich – 1,5h
 4. Poddawanie matek pszczelich – 1,5h

Niedziela 07.02.2016 r.

 1. Wiosenna pielęgnacja rodzin pszczelich – 1,5h
 2. Nastrój rojowy i zapobieganie rójce – 2h
 3. Przygotowanie rodzin pszczelich do optymalnego wykorzystania pożytku – 1,5h
 4. Przygotowanie rodzin pszczelich do zimowli – 1h