Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy RZP

| Zaktualizowany: Wydarzenia

W dniu 02.04.2016 w restauracji „Gościnna” w Podaninie odbył się Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Regionalnego Związku Pszczelarzy Wielkopolski Północnej w Chdzieży. Ustępujące Władze RZP otrzymały absolutorium.

Na kolejną kadencję Prezesem został Walenty Pawłowski.

Do Zarządu wybrano:

Rochowski Zbigniew – V-ce Prezes
Borzych Jacek – Skarbnik
Górska Maria – Sekretarz
Górny Krzysztof – członek Zarządu
Tucholski Henryk – członek Zarządu
Berndt Tomasz – członek Zarządu

Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Andrzejeski Juliusz.

Przewodniczacym Sądu Koleżeńskiego został Sankowski Andrzej.